Bài dự thi “Check-in cùng Bổ Phế Nam Hà”

  • Thả trôi ở Tây Nguyên

    Tây Nguyên ư? Sao không phải là Đà Lạt, Lâm Đồng? là Ban Mê, Đắc Lắc mà lại là Gia…

  • Cấp cứu ở Ninh Thuận

    2 giờ sáng ngày mùng 3 Tết, con gái tôi sốt cao trên 40 độ. Tôi cuống cuồng gọi lễ…