Bài dự thi – Trang 2

  • Vui sao như mãi đôi mươi

    Vui sao như mãi đôi mươi/Tràn đầy sức sống, đẹp tươi mộng lành/Cứ đi khi tóc còn xanh/Tang bồng thoả…