Bài dự thi – Trang 7

  • Ao Vua mặt nước trong xanh

    Ao Vua mặt nước trong xanh/Tắm ao ai thích thì dành lên đây/Một vùng huyền thoại đắm say/Đường lên núi…

  • Thành phố bình yên

    Chúng mình có một thành phố bình yên, và điều đó vẫn luôn tồn tại qua những khoảnh khắc thường…

  • Về nghe biển hát

    Lúc buồn, tôi luôn muốn mình về với thiên nhiên để cảm nhận cuộc sống này ý nghĩa lắm, và…