Thẻ: biển Minh Châu

  • Ngày hè bên nhau

    Ngày hè bên nhau

    Ngày hè có lẽ là lúc mà gia đình mình có nhiều thời gian bên nhau nhất. Khi các con không phải tất bật với sách vở, bài học thì cũng là lúc tình cảm gia đình thêm gắn kết bằng nhiều hoạt động.