Thẻ: Côn Đảo

  • Về Côn Đảo, nghe kể chuyện dưới những tán bàng xanh

    Về Côn Đảo, nghe kể chuyện dưới những tán bàng xanh

    Càng đi nhiều tôi càng nhận ra ở đất nước mình mỹ cảnh là vô biên. Bất kỳ nơi nào tôi đến cũng khiến tôi ngỡ ngàng và xúc động. Thứ tôi lưu lại những vùng đất ấy chỉ là dấu chân nhưng thứ tôi mang về và lưu lại trong tim mình thì nhiều…