Thẻ: Kon Tum

  • Thả trôi ở Tây Nguyên

    Thả trôi ở Tây Nguyên

    Tây Nguyên ư? Sao không phải là Đà Lạt, Lâm Đồng? là Ban Mê, Đắc Lắc mà lại là Gia Lai; là Măng Đen, Kon Tum?

  • Đến Măng Đen tắm rừng

    Đến Măng Đen tắm rừng

    Giữa lúc phân vân chọn một địa điểm du lịch không quá xa Sài Gòn, vẫn còn giữ lại nét hoang sơ bình yên của cảnh vật thiên nhiên, cái tên Măng Đen vô tình hiện ra như một điều tình cờ đầy cơ duyên.