Thẻ: Lý Sơn

  • Lý Sơn trong mắt tôi

    Lý Sơn trong mắt tôi

    Bỏ qua hết những nắng mưa, gió bão, những khó khăn, trở ngại thì nơi này thật tuyệt. Sáng chạy bộ quanh đảo, có một công việc để mưu sinh. Tối về quây quần bên gia đình. Bình yên thật đấy!