Thẻ: Mũi Né

  • Về nghe biển hát

    Về nghe biển hát

    Lúc buồn, tôi luôn muốn mình về với thiên nhiên để cảm nhận cuộc sống này ý nghĩa lắm, và đất nước mình thật nhiều cảnh sắc tươi đẹp.