Thẻ: Tà Xùa

  • Tà Xùa – Thiên đường mây

    Tà Xùa – Thiên đường mây

    Dân mê du lịch vi vu khắp mọi miền Tổ quốc không nên bỏ qua địa điểm này. Chốn bồng lai tiên cảnh nằm ở độ cao khoảng 1.600 m so với mặt nước biển.