Thẻ: Tây Nguyên

  • Thả trôi ở Tây Nguyên

    Thả trôi ở Tây Nguyên

    Tây Nguyên ư? Sao không phải là Đà Lạt, Lâm Đồng? là Ban Mê, Đắc Lắc mà lại là Gia Lai; là Măng Đen, Kon Tum?

  • Ấn tượng Tây Nguyên

    Ấn tượng Tây Nguyên

    Mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng và gió, nhưng mẹ thiên nhiên cũng vì thế mà ban tặng cho vùng cao nguyên rất nhiều điều thật tuyệt vời.