Thẻ: Tú Làn

  • “Khắc” thanh xuân trên dải Tú Làn

    “Khắc” thanh xuân trên dải Tú Làn

    Len lỏi xuyên rừng già trùng điệp, leo núi đá vôi dựng ngược chênh vênh, bơi trong hang tối với ánh đèn pin le lói dẫn đường… khi hang Tú Làn, hang Ken, hang Sơng Oxalis… hiện ra, những cảm xúc trong chúng tôi ngưng đọng, mặc mồ hôi nối nhau lăn xuống.