Thẻ: Việt Nam

  • Xinh tươi Việt Nam

    Xinh tươi Việt Nam

    Tuổi trẻ thì ngắn, thế giới thì rộng lớn bao la. Nên thay vì ngồi im và chờ cơ hội, xách ba lô lên, đi ra ngoài kia và ngắm nhìn mọi thứ.