Xinh tươi Việt Nam

[acf_views view-id="312" name="Bài dự thi"]

Tuổi trẻ thì ngắn, thế giới thì rộng lớn bao la. Nên thay vì ngồi im và chờ cơ hội, xách ba lô lên, đi ra ngoài kia và ngắm nhìn mọi thứ.